DATASKYDDSFÖRORDNING

Från och med den 25 maj 2018 arbetar Brunnby församling enligt dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation). Den är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.