Har du frågor är Du eller någon av Dina föräldrar givetvis
välkomna att ringa eller skriva:

 
Komminister Marianne Kronholm tfn 34 65 26,
e-post:
marianne.kronholm@svenskakyrkan.se

Fyll i dina uppgifter direkt i formuläret
(avser Internet Explorer eller Safari).
Skriv ut eller spara i din dator.