Arilds kapell
Öppettider: Kontakta pastorsexpeditionen

Brunnby kyrka
Öppen: 9 - 15.30

Mölle kapell
Öppettider: Kontakta pastorsexpeditionen

 

 

"Axplock"

Brunnby församling söker

FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Måndag 24 oktober
20.00

Församlingsafton
”Flykten från Syrien till Brunnby”

Onsdag 26 oktober
10.00

Bibelstudium
i Stallet
14.30 - 16.30
Allaktivitetskafé
i församlingshemmet.

Lördag 29 oktober
15.30

”500 år av kyrklig splittring
– nog nu?!”
18.00
Helgmålsbön
i Brunnby kyrka

Söndag 30 oktober
10.00

Högmässa
i Brunnby kyrka,
Marianne Kronholm.
Kören Ad Libitum.
Kyrkkaffe.

mer information under "Aktuellt"